به گزارش ایسنا، جهت سنجش امیدواری مردم نسبت به حل بحران کرونا، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران  از مردم پرسیده است: «شما چقدر امید دارید بحران کرونا در یکی دو ماه آینده حل شود و زندگی به روال عادی خود برگردد؟»

 یافته های نظرسنجی نشان می‌دهد، ۵۶.۲ درصد مردم ایران امید زیادی دارند که بحران کرونا در یکی دو ماه آینده حل شود و زندگی به روال عادی برگردد. این میزان امیدواری در بین ۹.۴ درصد درحد متوسط و در بین ۳۲ درصد کم است. ۲.۴ درصد به این سوال پاسخ ندادند.


 یافته‌های مقایسه‌ای نشان می دهد، تفاوت معناداری بین گروه های مختلف از حیث «میزان امیدواری مردم به حل بحران کرونا» در یکی دو ماه آینده وجود دارد. این میزان بین زنان بیشتر از مردان، بین افراد بالای ۵۰ سال بیشتر از افراد جوان و میانسال و بین افراد دارای تحصیلات دانشگاهی کمتر از غیردانشگاهی مشاهده شده است.


دولت چقدر می‌تواند از آسیب‌دیدگان اقتصادی کرونا حمایت کند؟


همچنین یافته های نظرسنجی دیگر انجام شده توسط ایسپا نشان می‌دهد ۵۷.۶ درصد مردم معتقدند دولت توان اقتصادی زیادی جهت حمایت از آسیب دیدگان اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا دارد. ۶.۷ درصد دراین خصوص نظر بینابین داشته اند و ۲۴.۲ درصد گفته‌اند دولت توان کمی برای حمایت از آسیب دیدگان اقتصادی دارد. ۱۱.۵ درصد اظهار بی اطلاعی کردند یا به این سوال پاسخ ندادند.


با توجه به نتایج حاصل از آزمون‌های آماری، مردان (۲۸.۲ درصد) بیش از زنان (۲۰.۱ درصد) معتقدند دولت به میزان کمی توان اقتصادی برای حمایت از اقشار آسیب دیده به دلیل شیوع ویروس کرونا را دارد. اگرچه بیش از نیمی از مردم معتقدند دولت توان لازم برای حمایت از آسیب دیدگان اقتصادی را دارد ولی این میزان بین افراد جوان (۵۲.۲ درصد) در مقایسه با سایر گروه‌های سنی کمتر است. با افزایش سطح تحصیلات باور به اینکه دولت توان اقتصادی خوبی دارد کاهش پیدا می‌کند.


اهمیت خبرهای کرونایی نزد مردم


نظرسنجی‌های دیگر انجام شده در ایسپا گویای آن است که بیش از نیمی از مردم ایران اخبار آمار و اطلاعات مربوط به بیماری کرونا را به مقدار زیاد دنبال می کنند.


بر اساس نتایج نظرسنجی، اکثر افراد یعنی ۵۳.۸ درصد از آنها گفته اند آمار و اطلاعات مربوط به کرونا در ایران را به میزان زیاد دنبال می کنند. ۲۱.۹ درصد از افراد تا حدودی و ۱۹.۶ درصد به میزان کم آمار و اطلاعات مربوط به کرونا در ایران را دنبال می کنند. ۴.۵ درصد از افراد بیان کرده‌اند، اصلاً آمار و اطلاعات مربوط به کرونا در ایران را دنبال نمی کنند. ۰.۳ درصد از افراد نیز به این سوال پاسخ ندادند.


بر این اساس افراد زیر ۳۰ سال کمتر از دیگر گروه‌های سنی آمار و اطلاعات مربوط به کرونا در ایران را دنبال می کنند. میزان پیگیری مردم از آمار و اطلاعات مربوط به کرونا در ایران در بین زنان و مردان و گروه‌های مختلف تحصیلی تفاوت معناداری ندارد.


همچنین تقریباً ۴۲ درصد از مردم ایران اخبار آمار و اطلاعات مربوط به سیاست های دولت و ستاد مبارزه با کرونا را به مقدار زیاد دنبال می کنند


یافته های نظرسنجی نشان می‌دهد ۴۱.۸ درصد از مردم اخبار مربوط به سیاست های دولت و ستاد مبارزه با کرونا را به میزان زیاد، ۱۹.۶ درصد از مردم تا حدودی و ۲۸.۶ درصد به میزان کم دنبال می کنند. طبق نتایج به دست آمده، ۹.۸ درصد از مردم بیان کرده‌اند اصلاً اخبار مربوط به سیاست‌های دولت و ستاد مبارزه با کرونا را دنبال نمی کنند. ۰.۲ درصد نیز به این سوال پاسخ ندادند.


براساس یافته‌های تحلیلی، با بالاتر رفتن سن میزان پیگیری اخبار مربوط به سیاست های دولت و ستاد مبارزه با کرونا بیشتر می شود. اما میزان پیگیری مردم از اخبار مربوط به سیاست‌های دولت و ستاد مبارزه با کرونا در بین زنان و مردان و گروه‌های مختلف تحصیلی تفاوت معناداری ندارد.


نظرسنجی‌های مذکور به صورت تلفنی و با جامعه آماری افراد بزرگسال (بالای ۱۸ سال) در سطح ملی و حجم نمونه ۱۵۶۳ در تاریخ ۲۴ تا ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ به صورت خویش فرمایی توسط ایسپا اجرا شده است.

 


انتهای پیام

به گزارش ایسنا، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) طی یک نظرسنجی از مردم پرسیده است:  «کدام یک از شرایط اقتصادی پس از شیوع ویروس کرونا، برای شما پیش آمده است؟» فرد پاسخگو در این نظرسنجی امکان اشاره به چند گزینه را داشته است.

مطابق با پاسخ افراد، شیوع ویروس کرونا موجب کاهش درآمد ۵۰.۷ درصد افراد شده است. ۴۱.۷ درصد کسب و کارشان تعطیل شده است و ۱۳.۵ درصد شغل‌شان را از دست داده‌اند. ۲۶.۳ درصد افراد نمونه گفته‌اند وضعیت اقتصادی‌شان تغییری نکرده است. همچنین ۰.۶ درصد به دلیل شیوع ویروس کرونا وضعیت اقتصادی‌شان بهبود یافته است. ۱.۶ درصد پاسخگویان نیز به سایر گزینه‌ها اشاره کرده‌اند.

نظرسنجی به صورت تلفنی و با جامعه آماری افراد بزرگسال (بالای ۱۸ سال) در سطح ملی و حجم نمونه ۱۵۶۳ در تاریخ ۲۴ تا ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ به صورت خویش فرمایی توسط ایسپا اجرا شده است.

ایسپا در یک نظرسنجی دیگر از مردم پرسیده است: «آیا شما حدود دو ماهی که از شیوع کرونا می‌گذرد، به کسی کمک مالی و مادی کرده‌اید؟»

یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد، ۳۴.۷ درصد افراد گفته‌اند در این دو ماهی که از شیوع ویروس کرونا می‌گذرد، کمک مالی در قالب پول یا کالا به دیگران داشته‌اند. ۹.۵ درصد قصد دارند در آینده کمک کنند و ۵.۸ درصد گفته‌اند کمک نکرده و نخواهند کرد. از سویی دیگر درصد قابل توجهی از افراد نمونه (۴۸.۶ درصد) گفته‌اند توان مالی برای کمک ندارند. ۱.۳ درصد به این سوال پاسخ ندادند.

بنا بر اعلام مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، این نظرسنجی نیز به صورت تلفنی و با جامعه آماری افراد بزرگسال (بالای ۱۸ سال) در سطح ملی و حجم نمونه ۱۵۶۳ در تاریخ ۲۴ تا ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ به صورت خویش فرمایی توسط ایسپا اجرا شده است.

انتهای پیام
 

دکتر حمید اکبری، قائم‌ مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب، گفت: دومین جلسه معاونین آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال جاری چهارشنبه این هفته برگزار خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: این معاونت در جلسه این هفته موضوعات مهم همه دانشگاه‌های علوم پزشکی نظیر مسائل ترم تحصیلی جاری و روند آموزش در دانشگاه‌ها، وضعیت آموزش‌های مجازی و نحوه ارتقای آن، بررسی امور قابل تفویض به دانشگاه‌های علوم پزشکی در شرایط فعلی و در نهایت زمان و نحوه برگزاری آزمون‌های رشته‌های علوم پزشکی در سال جاری تعیین تکلیف خواهد شد.

اکبری گفت: با توجه به این جمع‌بندی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی در خصوص موارد فوق در جلسه دبیرخانه مناطق دوگانه آموزشی صورت خواهد گرفت و این جمع‌بندی در جلسه الکترونیکی معاونین آموزشی سراسر کشور ارائه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، بر اساس این دستورالعمل دانشگاه‌های علوم پزشکی از اظهار نظر در خصوص مسائلی که نیازمند تصمیم‌گیری ستاد ملی کرونا است، منع شدند.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا و به نقل از دانشگاه واترلو، محققان دانشگاه واترلو در حال ساخت یک واکسن غیر تهاجمی مبتنی بر دی‌ن‌ای هستند که می‌توان آن را از طریق اسپری بینی استفاده کرد.

این واکسن با استفاده از باکتریوفاژ کار می‌کند؛ فرآیندی که به واکسن اجازه می‌دهد در باکتری‌هایی که در بدن موجود هستند، تکثیر شود و برای هدف قرار دادن بافت‌ها در حفره بینی و دستگاه تنفسی تحتانی طراحی شده است.

رودریک اسلاوک، استاد دانشکده داروسازی که در طراحی واکسن‌ها تخصص دارد، می‌گوید: واکسن مبتنی بر دی‌ان‌ای ما پس از اتمام ساخت، به صورت غیرتهاجمی برای کاهش عفونت کووید-۱۹ و افزایش ایمنی بدن در مقابل کروناویروس جدید به صورت یک اسپری بینی قابل استفاده خواهد بود. این تحقیق ترکیبی از تخصص بسیاری از فناوری‌های موجود و توسعه یافته توسط گروه من است و ما در حال پیکربندی مجدد آنها برای مقابله با بیماری همه گیر کووید-۱۹ هستیم.

محققان پس از اتمام ساخت این واکسن قصد دارند این واکسن مبتنی بر دی‌ان‌ای به سلول‌ها در بافت‌های هدف وارد شود و باعث شود که ذره‌ای شبیه به ویروس(VLP) تولید کنند که باعث تحریک پاسخ ایمنی در افراد می‌شود.

ذره شبیه به ویروس(VLP) شبیه به ساختار کروناویروس جدید یا همان SARS-CoV-2 است. ویروسی که باعث بیماری کووید-۱۹ می‌شود، با این تفاوت که این ذره بی‌ضرر است. این تشابه، پاسخ ایمنی طبیعی بدن را برای محافظت در برابر عفونت‌های ویروسی از جمله SARS-CoV-2 فعال می‌کند.

VLP همچنین به گیرنده‌هایی که SARS-CoV-2 به آنها متصل می‌شود، می‌چسبد و با اشغال این گیرنده‌ها موجب می‌شود ویروس‌ها گیرنده‌های کمتری برای اتصال با آنها داشته باشند.

این واکسن با ایجاد این تغییرات در بدن، ایمنی بدن را در برابر کووید-۱۹ بالا می‌برد و شدت عفونت‌های در حال پیشرفت را کاهش می‌دهد و هم به عنوان یک درمان و هم به عنوان واکسن عمل می‌کند.

تمام جزئیات این واکسن، از اطمینان از درست هدف قرار دادن سلول‌های اختصاصی توسط باکتریوفاژ در دستگاه تنفسی گرفته تا ایجاد VLP برای جعل هویت SARS-CoV-2، به طور خاص توسط محققان دانشگاه واترلو مهندسی شده و نیاز به آزمایش دارد.

اسلاوک برای تحقق این پروژه پیچیده با امانوئل هو، استاد داروسازی و مارک اوکوئین استاد مهندسی شیمی در دانشگاه واترلو همکاری می‌کند.

گروه “هو” در حال طراحی نانودارویی است که توسط اسپری بینی تحویل داده می‌شود و در حال حاضر در حال آزمایش است.

آزمایشگاه “اوکوءین” نیز در حال ساخت و تصفیه VLP و تقویت ایمنی بدن پس از مصرف اولیه این واکسن درمانی است.

“اسلاوک” می‌گوید: این پروژه تلاش مشترکی از  گروه‌های با استعداد ما است که این پروژه چند رشته‌ای را به عنوان یک راه حل واکسن جهانی بالقوه علیه عفونت کروناویروس جدید کارآمد می‌کند.

محققان دانشگاه واترلو در حال حاضر طراحی سیستم تحویل باکتریوفاژ را به اتمام رسانده و هم اکنون در حال اصلاح این سیستم برای آزمایش روی کووید-۱۹ هستند.

محققان می‌گویند طراحی قطعات اضافی مورد نیاز و آزمایش‌های بعدی اواخر امسال انجام خواهد شد.

این تحقیق با کمک مالی شورای علوم طبیعی و شورای تحقیقات مهندسی کانادا حمایت می‌شود.

انتهای پیام

علیرضا وهاب زاده در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب به تشریح آخرین تصمیم وزارت بهداشت در خصوص زمان برگزاری آزمون‌های این وزارت خانه اظهار کرد: تنها مرجع رسمی اعلام اخبار آزمون‌های جامع علوم پزشکی، دستیاری پزشکی و دندانپزشکی و آزمون کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت، معاونت آموزشی و مرکز سنجش پزشکی می‌باشد و هرگونه اخبار و شایعات منتشر شده در این خصوص بدون درج در سایت مرکز سنجش پزشکی، فاقد اعتبار است.

وی با بیان اینکه تصمیم گیری نهایی در خصوص آزمون‌ها گرفته نشده است، گفت: تمامی صحبت‌های غیررسمی در حد گمانه زنی است و طی روزهای آینده و بنا به تصمیم معاونت آموزشی، تاریخ آزمون‌ها منتشر خواهد شد.

مسئول فضای مجازی‌ قرارگاه مبارزه با کرونا افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمیته علمی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا بهترین و منطقی ترین تصمیم را اتخاذ خواهند کرد. از داوطلبان آزمون‌های مختلف خواهش میکنیم که به مطالعه خود ادامه دهند و منتظر اخبار رسمی از سمت وزارت بهداشت باشند.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا،  دکتر ابراهیم خدایی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن بیان این مطلب گفت: در مورد آزمون سراسری طبق مصوبات، 20 روز بعد از پایان امتحانات سال ششم متوسطه یعنی کلاس 12 آزمون سراسری باید برگزار شود.
وی در ادامه افزود: بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، آزمون‌های کارشناسی‌ارشد، دکتری و دستیاری آموزش پزشکی در خرداد ماه برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد: سناریوی مبتنی بر حذف فرآیندهای زمان‌بر آزمون سراسری، از جمله مواردی است که برای آن‌ها برنامه‌ریزی شده است.
نباید اظهارنظرها در مورد آزمون سراسری به تشویش اذهان عمومی منجر شود
دکتر خدایی گفت: این فرآیندها بعضاً مربوط به انتخاب رشته و آزمون‌های عملی در برخی رشته‌های هنری، تربیت بدنی و… است.
وی افزود: نباید اظهارنظرها در مورد آزمون سراسری به تشویش اذهان عمومی منجر شود.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد: سازمان سنجش آموزش کشور با همۀ دستگاه‌های مسئول در زمینۀ آموزش و پرورش و آموزش عالی، هماهنگی کامل دارد.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، دکتر محمد رحیمیان ضمن تشریح اقدامات تفصیلی دانشگاه تهران در ارتباط با بیماری کووید ۱۹، گفت: «دانشگاه تهران، برای در اختیار قراردادن تمامی ظرفیت‌های پژوهشی و آزمایشگاهی خود آمادگی لازم را دارد، امید است با همکاری شبکه متخصصان دانشگاهی کشور، بتوان هر چه زودتر راهکارهای مؤثری را برای کنترل و درمان این بیماری در زمان مناسب، عملیاتی کرده و به اجرا گذاشت».

معاون پژوهش‌وفناوری دانشگاه تهران، ساخت سیستم کمک تنفس مصنوعی ارزان قیمت و آزادسازی طراحی آن برای تولید در کشور، سامانه غربالگری صوتی برای بیمار کرونا مبتنی بر الگوی سرفه افراد، توسعه سامانه پیگیری وضعیت بیماران کووید ۱۹ در منزل و طراحی زیرساخت ملی یکپارچه پردازش و تشخیص را مهم‌ترین اقدامات دانشگاه تهران در این زمینه برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: «علاوه بر این، کارگروه‌های علمی تخصصی، تشخیص و مقابله با ویروس کووید ۱۹ با رویکردهای بیوفیزیکی، حسگرها و کیت‌های تشخیص، ارائه روش‌های درمان و تولید واکسن، سیستم‌های هوشمند و آنالیز داده و کارگروه مشورتی امور اجتماعی در دوران کووید ۱۹ و هم‌چنین خوشه مشورتی اقتصاد کلان در دوران کووید ۱۹ برای بررسی و ارائه راهکار در خصوص جوانب مختلف این بحران، با مشارکت استادان و صاحبنظران دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران تشکیل شده است».

دکتر رحیمیان با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی کارگروه اجتماعی دانشگاه تهران، تصریح کرد: «این نشست‌ها با هدف بررسی “پیامدهای اجتماعی شیوع و بررسی کرونا در ایران و راه‌کارهای مقابله با آن” با متخصصان حوزه‌های مربوط و بررسی مسائل خاص این بیماری از جمله پیامدهای روانی، اجتماعی، اقتصادی و… آن و ارائه راهکارهای پیشنهادی حل این پیامدها از جمله راهبرد انسجام اجتماعی در کنار فاصله‌گیری اجتماعی، بررسی مشکلات موجود در مدیریت بحران و اقدامات قابل اجرا توسط دانشگاه تهران با همکاری سایر دانشگاه‌های کشور صورت گرفته است».

معاون پژوهش‌وفناوری دانشگاه تهران، در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: «برگزاری نشست تخصصی تحت عنوان «”راهکارهای علمی جلوگیری از شیوع و مقابله با ویروس کووید -۱۹” از طریق برگزاری نشست مشورتی متخصصان در چهار کارگروه “تشخیص و مقابله با ویروس کووید ۱۹ با رویکردهای بیوفیزیکی”، “حسگرها و کیت‌های تشخیص ویروس کووید ۱۹”، “ارائه روش‌های درمان و تولید واکسن برای ویروس کووید ۱۹‌”، “سیستم‌های هوشمند و آنالیز داده” و بحث و بررسی در خصوص اهمیت موضوع، فعالیت‌های در حال انجام و ایده‌های مورد نظر درباره اپیدمیولوژی شیوع و گسترش بیماری، ایجاد کیت‌های تشخیص در سطح ملی، بررسی اثر محرک‌های مختلف مهارکننده ویروس، ساخت واکسن و داروهای مؤثر برای درمان و هم‌چنین امکانات مورد نیاز برای انجام تحقیقات در دانشگاه تهران از دیگر کارهای انجام شده در این زمینه است».

وی با تبیین برگزاری نشست‌های تخصصی کارگروه اقتصاد کلان دانشگاه تهران، گفت: «نشست‌های این کارگروه تحت عنوان “بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی شیوع کرونا و راهکارهای مدیریت آثار” از طریق برگزاری نشست مشورتی متخصصان حوزه‌های مربوط و بررسی ابعاد اقتصادی بحران شیوع ویروس کرونا و آثار ناشی از آن بر اقتصاد ایران، ارائه راهکارهای پیشنهادی مقابله با آن و راهکارهای مدیریت بحران و جلوگیری از پایداری آثار آن در کشور در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، علمی و فنی تشکیل شده است».

دکتر رحیمیان از ارائه پیشنهاد طرح جامع “داده‌کاوی هوشمند برای تاب‌آوری در شرایط بحرانی بیماری کووید ۱۹”، توسط کارگروه سیستم‌های هوشمند و آنالیز داده در برنامه ویروس کووید ۱۹ با هدف تشکیل یک کارگروه ملی با همکاری دانشگاه جهت حمایت از به‌کارگیری داده‌کاوی هوشمند تهران برای مدیریت بحران کرونا، عبور از آن، مدیریت بازگشت بحران و بازسازی‌های کشور برای بازگشت به شرایط بهینه خبر داد.

معاون پژوهش‌وفناوری دانشگاه تهران، ارائه پیشنهاد طرح جامع “سامانه ملی رادیولوژی از راه دور کرونا National Corona Teleradioligy System”، توسط دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده‌های فنی با هدف دریافت تصاویر پزشکی دیجیتال اخذ شده از بیماران توسط دستگاه‌های پزشکی مستقر در تمامی مراکز درمانی، آمبولانس‌ها و بیمارستان‌های صحرایی و ارائه گزارش تخصصی آنها در اسرع زمان به پزشکان معالج را از دیگر اقدامات صورت گرفته در دانشگاه تهران برشمرد.

دکتر رحیمیان در پایان سخنان خود تهیه و ساماندهی داده‌های شبکه‌های اجتماعی (حدود ۴ میلیون پست) برای تحلیل و گفتمان جامعه ایرانی در مقابله با کووید ۱۹ جهت برنامه‌ریزی‌های بعدی از طریق پویش ملی برای تحلیل هوشمند داده‌ها (در حال انجام)، پردازش تصاویر CT و رادیوگرافی جهت ایجاد امکان تشخیص از طریق رادیوگرافی برای کاهش هزینه و امکان انجام در سراسر کشور (در حال پژوهش) و همکاری در ساخت نانو حسگرهای میکرو سیالی برای آشکارسازی ویروس کووید ۱۹ (در حال مطالعه) را از دیگر اقدامات انجام شده و در حال انجام توسط محققان و پژوهشگران دانشگاه تهران دانست.

انتهای پیام

به گفته رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر با توجه به شیوع ویروس کرونا و ضرورت تهیه اقلام بهداشتی به ویژه ماسک پس از پیگیری های متعدد به منظور هماهنگی با پیشران های تولید پوشاک و آموزش و مشاوره های متقاضیان واجد شرایط طرح و اخذ مجوزهای لازم مطابق با دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای راه اندازی کارگاه تولید ماسک از دانشگاه علوم پزشکی و معاونت غذا و دارو استان بوشهر، اقدام به خرید یک دستگاه اتوکلاو برای ضدعفونی ماسک‌های تولید شده از مهمترین اقدامات انجام گرفته جهت عملیاتی کردن این مهم در استان بوده است.

عکاس: پریسا جفره ای

انتهای پیام 

به گزارش ایسنا، در پی درگذشت حسن انوشه – ایران‌شناس و سرپرست دانشنامه زبان فارسی-، رضا داوری اردکانی در پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.
در متن پیام رضا داوری اردکانی آمده است:

«ضایعه درگذشت استاد حسن انوشه، آن‌هم در ایامی که رفتن از این خاکدان درد و دریغ بیشتر دارد، برای بازماندگان فقید سعید بسیار دشوار است. این مصیبت را به خانواده ایشان و همه دوستان و همکاران‌شان تسلیت می‌گویم. مرحوم انوشه دانشمندی متواضع و پایبند به اخلاق پژوهش بود. از کارهای ماندگارش مشارکت مؤثری است که در تهیه و تدوین دانشنامه ادب فارسی داشت. خداوند رحیم او را در پناه رحمت خود قرار دهد و به بازماندگان و عزاداران صحت و صبر عطا فرماید.
رضا داوری اردکانی»

انتهای پیام

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، میلیون ها آمریکایی به دلیل شیوع بیماری کروناویروس در سطحی از قرنطینه خانگی و محدودیت اجتماعی به سر می برند، اما یک بررسی جدید نشان می دهد که بسیاری از افراد یا کاملا از این دستور العمل ها آگاه نیستند و نمی دانند این دستور العمل ها به چه معنی است و یا به پیروی از آن اهمیتی نمی دهند.

پایگاه های “Wired” و “GoodRx” یک نظرسنجی انجام داده اند که نشان می دهد تقریباً 15 درصد از مردم در مورد سیاست ها و دستور العمل های قرنطینه خانگی و سیاست های اعمال محدودیت در منطقه خود گیج شده اند و اغلب این افراد ساکت ایالت میسوری هستند.

به غیر از این افراد که قوانین را به خوبی متوجه نشده اند، 10 درصد از مردم به فاصله گذاری اجتماعی بی اعتنا هستند و گزارش داده اند که در این مدت به رستوران رفته اند، به خانه شخص دیگری رفته اند یا در هفته گذشته در یک اجتماع بزرگ شرکت کرده اند.

این نظرسنجی شامل بیش از 100 هزار نفر در همه 50 ایالت آمریکا بود که از همه افراد پرسیده شده آیا شما در منطقه ای زندگی می کنید که هم اکنون به دلیل شیوع بیماری همه گیر کووید-19 در حالت قرنطینه خانگی یا دستور العمل های محدود کننده در خانه بمانیم هستند؟

این نظرسنجی از 22 مارس تا 5 آوریل انجام شده است و شرکت کنندگان با بله، خیر یا نمی دانم پاسخ داده اند.

گزارش ها حاکی از آن است که از آنجایی که این دستورالعمل ها با دو نام “stay-at-home” و “shelter-in-place” در ایالت های مختلف عنوان شده اند، می تواند دلیلی بر سردرگمی مردم باشد.

با این حال محققان دریافتند که حتی در ایالت هایی که هفته ها چنین دستورالعمل هایی را اجرایی کرده اند، به نظر می رسد حداقل 15 درصد از شهروندان دچار سوء تفاهم شده اند که آیا آنها شامل این دستورها می شوند یا نه.

“مایک پارسون” فرماندار میسوری در یک نشست مطبوعاتی مجازی گفت: اولین اقدامی که من در ایالت میسوری انجام دادم، سخت ترین اقدامی بود که ما انجام داده ایم.

بر اساس این قانون، بیش از 10 نفر نمی توانند در یکجا جمع شوند و حداقل باید 2 متر از هم فاصله داشته باشند.

همانطور که گفته شد به این محدودیت ها در ایالت های گوناگون، نام های مختلفی از جمله “پناهگاه در محل” و “در خانه بمانیم” داده شده است.

طی اعمال این محدودیت ها، مردم مجاز به ترک خانه های خود تنها برای سفرهای بین شهری ضروری مانند خرید مواد غذایی، ملاقات با پزشکان و پیاده روی ایمن هستند.

همه این محدودیت ها تنها اجازه می دهند فعالیت های خاصی در خارج از خانه انجام شود، اما افراد باید حدود 2 متر(6 فوت) از یکدیگر فاصله داشته باشند، چیزی که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها آن را “فاصله گذاری اجتماعی” می نامد.

ایالت کالیفرنیا اولین ایالتی بود که در تاریخ 19 مارس دستور قرنطینه خانگی را صادر کرد و راه را برای اعمال محدودیت توسط 41 ایالت دیگر هموار کرد.

شهر “هوبوکن” واقع در منطقه شمالی ایالت نیوجرسی، اولین مکان در سواحل شرقی بود که شروع به اعمال این محدودیت ها کرد. مقامات این شهر در تاریخ 15 مارس همه کافه ها و رستوران ها را بستند و سایر شهرهای اطراف آن نیز با این شهر همراه شدند.

در حال حاضر کل ایالت نیوجرسی در حالت قرنطینه خانگی قرار دارد.

تاکنون سیاست هایی در سراسر این کشور اعمال شده است، اما بیش از نیمی از ساکنان برخی از ایالت ها هنوز درباره این محدودیت ها ناآگاه هستند و گیج شده اند.

محققان دریافتند که این موارد بیشتر در کارولینای جنوبی، اوکلاهوما، وایومینگ و آلاباما رخ داده است، اما ایالت میسوری دارای آمار 65 درصدی در مواردی است که نتوانستند به سؤالات پاسخ صحیح بدهند.

“اندرو کومو” فرماندار نیویورک به دلیل اقدامات خود در طول این همه گیری  برای بسیاری تبدیل به قهرمان شده است.

وی در 22 مارس با صدور دستور “سرپناه در محل” اظهار داشت که این شدیدترین اقدامی است که می توانیم انجام دهیم، اما نتایج نظرسنجی مذکور نشان می دهد که یک چهارم نیویورکی ها از به طور کامل از این محدودیت ها آگاه نیستند.

در نیویورک برای کسانی که فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکنند، جریمه ای بالغ بر 1000 دلار در نظر گرفته شده است.

با این حال گزارش شده است که حدود 10 درصد از افراد، در هفت روز گذشته فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکرده اند. همچنین 55 درصد از مردان گزارش دادند که در هفته گذشته حداقل یک بار به یک رستوران رفته اند یا در خانه خود از دیگران میزبانی کرده اند یا به مهمانی رفته اند.

انتهای پیام