به گزارش ایسنا، دکتر مختار جلالی جواران رئیس کارگروه آموزش‌های عالی کوتاه مدت علمی کاربردی و معاون آموزشی این دانشگاه در سی و نهمین کارگروه آموزش‌های عالی کوتاه مدت علمی کاربردی گفت: این جلسه به عنوان اولین نشست رسمی کارگروه آموزش‌های عالی کوتاه مدت علمی کاربردی پس از تشکیل دفتر آموزش‌های کوتاه مدت در دانشگاه می باشد که طی آن، با ۷ عنوان دوره کوتاه مدت تقاضا شده توسط متقاضیان موافقت شد.

وی افزود: دوره‌های آموزش عالی کوتاه مدت دانشگاه جامع علمی کاربردی، رکن دوم و تکمیلی آموزش‌های بلند مدت مهارتی تلقی می‌شوند که با همت واحدهای استانی و مراکز آموزش عالی علمی کاربردی، بیش از پیش توسعه خواهد یافت و در خصوص افزایش مهارت، دانش و بینش مهارت‌جویان و متقاضیان اشتغال گام برداشته خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی،دکتر جلالی در پایان بیان کرد: در این نشست با اجرای دوره‌های کوتاه مدت غواصی امداد و نجات، عکاسی عمومی، کاربری نرم افزار بیمه، مددکاری سوء مصرف مواد، مددیاری روانی در بلایا، کنترل ایمنی و بهداشت تجهیزات آشپزخانه و نرم افزار safe، به ترتیب توسط استان‌های قزوین، یزد، هرمزگان، تهران، خراسان رضوی، مرکزی، براساس موافقت استان‌های مذکور و در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه موافقت به عمل آورد.

انتهای پیام