السومریه نیوز یکشنبه شب در گزارشی از شمال عراق، نوشته است، در بیانیه انجمن موسوم به ‘دفاع از مردان’، تعداد اقدام به خودکشی دراین منطقه 53 مورد بوده است.
در این گزارش همچنین ذکر شده است که در طول این مدت (از ابتدای سال 2017 تا اواسط نوامبر همین سال) 6 مرد از سوی زنانشان به قتل رسیده اند.
از دیگر موارد ذکر شده، تعداد پرونده های شکایت ثبت شده مبنی بر آزار و اعمال خشونت علیه مردان این منطقه است که براساس گزارش انجمن دفاع از مردان کردستان عراق، بیشتر این شکایات بر اثر فشارها و اهانت ها و اعمال خشونت از سوی همسرانشان بوده است.
السومریه نیوز، پایگاه خبری عراقی، در این خصوص توضیح داده است که گزارش های زیادی از وقوع خودکشی در تعداد زیادی از شهرهای عراق طی سال های اخیر ثبت شده که مربوط به فشارهای روحی و روانی و تغییراتی است که جامعه عراق از هنگام اشغال این کشور توسط آمریکایی ها از سال 2003 میلادی تاکنون با آن روبه رو شده است.
شبد**خاورم*4*1770*1379
انتشار دهنده: هادی افتخاریانتهای پیام /*