غلامرضا غفاری امروز در دومین جشنواره ملی کرسی‌های آزاداندیشی دانشگاه‌های سراسر کشور که در سالن رودکی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مطالباتی که رهبری از مجموعه‌ دانشگاه دارند رونق‌بخشی در این حوزه است. طبیعتاً اگر بخواهیم مشخصه‌های یک دانشگاه موفق را نام ببریم وجود کرسی‌های آزاداندیشی می‌تواند بیانگر یک دانشگاه موفق و نمایانگر یکی از مسیرهای رشد و بالندگی یک دانشگاه باشد.


معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری بیان کرد: وجود این مجموعه‌ها نیازمند سازوکارها، بسترها و زمینه‌هایی است. این سازوکارها هم ریشه در ساختارهای بیرون دانشگاه دارند و هم ساختارهایی در درون دانشگاه و هم کنشگرانی که می‌خواهند به این مهم ورود پیدا کنند. بنابراین بانظر به این سه بُعد ما باید بررسی کنیم که در این ابعاد چه اقدامات، محدودیت‌ها و چه فرصت‌هایی هست. و در عین حال در برخی مواقع چه محدودیت‌ها و چه تهدیدهایی وجود دارد که باید رفع شوند تا بشود آن انتظاری که در خصوص این کرسی‌ها وجود دارد، محقق شود.


غفاری ادامه داد: فلسفه تشکیل این نشست هم که امروز در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد به نوعی آسیب‌شناسی، شناخت موانع و شناخت بهتر فرصت‌هایی است که وجود دارد. طبیعتاً کرسی‌ها فرصت هستند نه تهدید، ولی ممکن است برخی جاها نه از جهت غرض، بلکه از جهت دلسوزی‌ای که وجود دارد ما با محدودیت‌هایی مواجه شویم که خود آن محدودیت‌ها بی‌تاثیر در کنشگران و عاملانی که باید این کرسی‌ها را رقم بزنند، نخواهد بود. 


وی افزود: در کرسی‌های آزاد اندیشی که متولیان آن در درجه‌ی اول دانشجویان هستند بناست که به دانشجویان شیوه‌ی درست‌اندیشیدن، داشتن قدرت، توانایی و قابلیت شنیدن سخنان مختلف و متفاوت را بیاموزیم و آن‌ها بتوانند این توانایی گفت‌وگو کردن را پیدا کنند تا وقتی که مسئله و موضوعی مطرح می‌شود و وقتی که مسائل جدی‌تر و مهم‌تر مورد بحث آن‌ها قرار می‌گیرد با آن استدلال قوی که در نگاه گفتمانی موثر آن‌ها وجود دارد، بتوانند هدایت و طرح مسئله و موضوع مورد نظر را به خوبی پیگیری کنند و آن را به نتیجه برسانند.


غفاری اظهار کرد: ما از دانشجویان در سطح کرسی‌های آزاداندیشی انتظار حل مشکلات را نداریم. انتظار اصلی و کلیدی ما این است که ببینند، یاد بگیرند و تمرین کنند که چگونه سخنان مخالف خود را بشنوند و چگونه با مسائل مواجه شوند تا به یک نگاه نقادانه و عالمانه برسند و از نگاه‌های افراطی و تفریطی پرهیز کنند. مسئولین دانشگاه در درجه‌ی اول بنا نیست که خود تصدی‌گری کنند بناست که تسهیل‌گری کند و از ساختارهای مختلف برگزاری یک کرسی آزاداندیشی هستند، بحث‌های خود را پیگیری کنند.


انتهای پیام