به گزارش ایسنا، در پی درگذشت حسن انوشه – ایران‌شناس و سرپرست دانشنامه زبان فارسی-، رضا داوری اردکانی در پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.
در متن پیام رضا داوری اردکانی آمده است:

«ضایعه درگذشت استاد حسن انوشه، آن‌هم در ایامی که رفتن از این خاکدان درد و دریغ بیشتر دارد، برای بازماندگان فقید سعید بسیار دشوار است. این مصیبت را به خانواده ایشان و همه دوستان و همکاران‌شان تسلیت می‌گویم. مرحوم انوشه دانشمندی متواضع و پایبند به اخلاق پژوهش بود. از کارهای ماندگارش مشارکت مؤثری است که در تهیه و تدوین دانشنامه ادب فارسی داشت. خداوند رحیم او را در پناه رحمت خود قرار دهد و به بازماندگان و عزاداران صحت و صبر عطا فرماید.
رضا داوری اردکانی»

انتهای پیام