دکتر رضا میردریکوند در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مهم‌ترین عوامل تولید عبارتند از تولیدکنندگان یا صاحبان کسب‌وکار، سرمایه‌گذاران و در کنار آن‌ها به‌کارگیری علم و فناوری به خصوص در دانشگاه‌ها است.

وی ادامه داد: برای رونق تولید وجود عوامل ذکر شده فوق ضروری است و ‌هر کدام نقش انکارناپذیری دارند.

میردریکوند اضافه کرد: علاوه بر عوامل فوق که از عوامل اصلی تولید هستند عواملی همچون وضعیت ‌سیاسی، اجتماعی در رونق تولید سهم بسزایی دارند که در اینجا بدان پرداخته نمی‌شود. ‌

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد خرم‌آباد یادآور شد: آنچه حائز اهمیت است عوامل فوق در مورد رونق تولید در استان نیز صادق هستند ولی علاوه بر آن جهت رونق تولید ‌باید عوامل محلی و منطقه‌ای نیز لحاظ شود. ‌

وی گفت: یکی از پتانسیل‌های استان که اغلب به آن اشاره می‌شود بخش‌های کشاورزی، دامپروری و منابع طبیعی است.

میردریکوند افزود: بخش‌های علمی ‌و پژوهشی استان باید از این مزیت استفاده و در جهت رونق تولید این بخش تلاش کنند ولی برای این مهم همت ‌مسئولان اجرایی دست‌اندرکار نیز لازم است. پژوهش‌های مسئله محور در این زمینه می‌تواند به بهبود فرآیند در بخش‌های ‌مختلف کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست کمک کنند.

انتهای پیام