کاور مناظره

مرحله کشوری هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران از روز شنبه ۳۰ آذرماه آغاز شد و امروز دوم دی‌ماه در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران به کار خود پایان داد. در این دوره از مسابقات دانشجویان از ۲۸ استان،‌ ۱۲ دانشگاه، در قالب ۶۲۵ تیم به رقابت پرداختند. طبق روال دوره‌های گذشته، مناظره‌ها در تیم‌هایی دو نفره در قالب گزاره‌هایی که در این دوره بر مبنای بندهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تدوین شده است، برگزار شد.