ویدئو / از زنده ماندن نوعی باکتری در فضا تا تمیز کردن هوا با نقاشی

در این شماره از بستۀ اخبار علم و فناوری ایسنا، خبرهایی از توانایی یک نوع باکتری برای زیست در فضا، یک نقاشی دیواری که هوا را تمیز می‌کند، استفاده از ملخ‌ها در بهبود عملکرد خودروهای خودران، تشخیص بیماری قلبی تنها با یک سلفی و دو خبر دیگر را مرور می‌کنیم.

مترجم: محمدرضا قاسمی / تدوینگر: آرام توکلی / گوینده: نوید مرسلی