ویدئو / از تردید درباره یک نظریه فیزیک تا خواندن ذهن میمون‌ها

در این شماره از بسته اخبار علم و فناوری ایسنا، خبرهایی از زیر سوال رفتن یک نظریه مهم فیزیک، نقش میکروپلاستیک‌ها در ایجاد باکتری‌های خطرناک، خواندن ذهن میمون‌ها با روش فراصوت و دو خبر دیگر را مرور می‌کنیم.

مترجم:‌ محمدرضا قاسمی / تدوینگر:‌ امیرحسین شهسواری / گوینده: حسین هرمزی