به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام این دانشگاه، امکان ثبت نام برای دانشجویانی که تا کنون موفق به انتخاب واحد نشده اند و حذف و اضافه دروس دانشجویانی که قبلا انتخاب واحد کرده اند تا آخر وقت امروز پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۹۹ در سیستم گلستان فراهم شده است.

دانشجویان می توانند با مراجعه به سیستم گلستان دانشگاه پیام نور به نشانی reg.pnu.ac.ir از مسیر ثبت نام اصلی، نسبت به انتخاب واحد و حذف و اضافه اقدام نمایند.

انتهای پیام