مرتضی رحمان زاده در گفت وگو با ایسنا،  در مورد آخرین وضعیت احتمال تجمیع دانشگاه خواجه نصیر در پادگان نیروی هوایی گفت: دانشگاه خواجه نصیر برنامه ای در مورد تجمیع دانشکده های خود در زمین های ساصد داشت و توافقاتی نیز با وزارت دفاع در مورد  تملک این اراضی انجام داده بود.

وی با بیان اینکه  در همان جلسات ابتدا صراحتا اعلام کردیم که این مجموعه 16 هکتاری دارای فضای سبز  است و با توجه به پهنه بندی امکان اینکه فضاهای دیگر در آن بسازند، غیر ممکن است، افزود: از سویی دیگر شهردار تهران در جلسه هیات دولت با وزاری دفاع و علوم در مورد اراضی ساصد صحبت کرده و آنها متقاعد شدند تا در مورد زمین‌های ساصد وارد نشوند و این موضوع منتفی شده است.

رحمان زاده با اشاره به اینکه رایزنی های شهرداری با وزارت دفاع برای پیاده کردن سناریویی مشابه پادگان 06 آغاز شده است، گفت: مجموعه ساصد 18هکتار بود که دو هکتار آن در طرح ایجاد بزرگراه اما علی (ع) صرف شد و حال این 16هکتار باقی مانده، در صورتی که به عرصه عمومی تبدیل شود، می‌تواند نقش مهمی در افزایش سرانه فضای سبز منطقه ایفا کند.

به گزارش ایسنا،سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران با نام اختصاری ساصد در زمینه طراحی و تولید تجهیزات نظامی برای نیروهای مسلح ایران فعالیت می‌کند که این پادگان 16هکتاری در منطقه 13 و در خیابان پیروزی قرار دارد. 

انتهای پیام