عباس اکبری صبح امروز(۱۲ اردیبهشت ماه) در دیدار با سرپرست جهاد دانشگاهی استان هرمزگان با استقبال از همکاری با جهاد دانشگاهی در عرصه های مختلف گفت: جهاد دانشگاهی می تواند با ظرفیت های که دارد در پبشبرد اهداف سازمان تامین اجتماعی استان هرمزگان نقش موثری داشته باشد.

همچنین سرپرست جهاد دانشگاهی استان هرمزگان نیز به وجود ظرفیت های جهاد دانشگاهی در زمینه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اشاره کرد و افزود: وجود این پتانسیل ها در این واحد دانشگاهی موجب ادرائه خدمات متنوع آموزشی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی از سوی جهاد دانشگاهی در استان می شود.

محمد دل پسند خاطرنشان کرد: در جهاد دانشگاهی هرمزگان زمینه همکاری متعددی با سازمان تامین اجتماعی وجود دارد که می تواند موجب گسترش همکاری این دو دستگاه شود.

وی با اشاره به ظرفیت های خوب جهاد دانشگاهی در حوزه فرهنگی، پژوهش، فناوری و آموزش گفت: این واحد دارای ویژه ای برجسته ای در حوزه های پژوهش و آموزشی در سطح استان است که می تواند نقش مهمی در ارتقا برنامه های سازمان ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی استان داشته باشد.

دل‌پسند با اشاره به واحدهای فناور مرکز رشد جهاد دانشگاهی استان هرمزگان گفت: این مرکز می تواند نقش موثری در گره گشایی از مسائل دستگاه ها و شرکت های صنعتی و خدماتی استان داشته باشد.

وی با اشاره به فعالیت های جهاد دانشگاهی در آموزش های دروس علوم پزشکی بیان کرد: جهاد دانشگاهی دوره های آموزشی  در رشته های مختلف علوم پزشکی برگزار می کند که می تواند در ارتقا کیفیت سطح درمان استان نقش مهمی را ایفا کند.

انتهای پیام