به گزارش ایرنا، امیر بینایی روز پنجشنبه در همایش خانواده و سلامت اجتماعی استان سمنان با حضور رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در سالن یادگار امام استانداری، گفت: برای تاثیر مستقیم بر آسیب‌های اجتماعی باید برنامه ها را از محله آغاز کنیم تا نتیجه‌بخش باشد.
وی با اشاره به اینکه جنس آسیب‌های اجتماعی هر منطقه و محله متفاوت است، گفت: در طرح رصد آسیب‌های اجتماعی در استان سمنان که در شورای فرهنگ عمومی کشور مطرح و مصوب شده است، واکاوی آسیب‌های اجتماعی هر محله در قالب های کالبدی، فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی تعریف شده است.
وی به برخی از آسیب های برنامه های مقابله با آسیب‌های اجتماعی در کشور اشاره و اضافه کرد: نبود ادبیات واحد درباره آسیبها، نبود یک مرکز کنترل برای اجرای برنامه‌های مقابله ای، فقدان آمار و نداشتن پایش و تحلیل به همراه آمار برای شناسایی دقیق تر آسیب های اجتماعی از معضلات این حوزه است.
مدیرکل دفتر فرهنگی و اجتماعی استانداری سمنان با اشاره به تاکید رهبری و نگاه ریشه ای دولت تدبیر و امید برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، گفت: سه منبع قرآن، نهج البلاغه و فرهنگی متعالی ایرانی می توانند در مسیر مقابله با آسیب‌های اجتماعی راهگشا باشند.
مدیرکل بهزیستی استان سمنان نیز در این هماش، بهبود سلامت را به بهبود سه شاخص ابعاد زیستی، اجتماعی و دینی افراد وابسته دانست و گفت: در برنامه های کلان سلامت همیشه به بعد زیستی توجه شده، غافل از اینکه سلامت اجتماعی نقش بسیار مهمی در بهبود سلامت انسان در جامعه دارد.
علیرضا ایزدپور با تاکید بر کار و برنامه ریزی بیشتر در حوزه سلامت اجتماعی از سوی مددکاران به عنوان سفیران سلامت اجتماعی، خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته تا 80 درصد از منابع مالی به حوزه سلامت و 20 درصد به حوزه درمان اختصاص دارد ولی در ایران این مساله وارونه است و به درمان بیش از سلامت توجه شده، در حالی که با برنامه ریزی درست برای سلامت، بسیاری از بیماری ها کاهش خواهد یافت، زیرا بسیاری از بیماری ها ریشه در بعد اجتماعی دارد.
مدیرکل بهزیستی استان سمنان با اشاره به تعدد و تنوع آسیب‌های اجتماعی جامعه ، گفت: وجود تعداد بالای مددکاران اجتماعی برای کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی در ایران به همین دلیل است، در حالی که در کشورهای پیشرفته مانند سوئد به ازای هر 600 نفر و در انگلستان به ازای هر یکهزار و 600 نفر یک مددکار اجتماعی فعالیت دارد.
در این همایش سیدحسن موسوی چلک مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور و رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، جمعی از مدیران حوزه اجتماعی و فرهنگی و مشاوران، مددکاران و فعالان حوزه های اجتماعی استان سمنان حضو رداشتند.
بر اساس آمار وزارت بهداشت از هر چهار نفر در کشور یک نفر به یکی از اختلالات روانی مبتلاست و برخی آسیب های اجتماعی مانند خشونت، نزاع، طلاق و اعتیاد، علت اصلی بسیاری از پرونده های قضایی کشور است.
6103/6026 خبرنگار: مصطفی دهقان ** انتشاردهنده: حانعلی فتحی
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنیدانتهای پیام /*