مصطفی سالاری روز دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان با تجلیل از اجرای طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس افزود: در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر یزد برای آموزش طرح های پیشگیری مصرف مواد مخدر و اعتیاد برای گروه های خاص برنامه ریزی شده است.
وی ادامه داد: برای مقابله با آسیب های اجتماعی ضروری است، از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری استفاده شود.
فرماندار مرکز استان یزد گفت: باید با استفاده مناسب از ابزارهای جدید اطلاع رسانی نسبت به آموزش و انتقال مفاهیم و پیام ها در زمینه مبارزه با مواد مخدر و پیامدهای مصرف آن گام برداریم.
وی با تشکر از ارائه نظرهای سازنده و کارشناسی صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت در جلسات شورای آموزش و پرورش شهرستان اظهار کرد: شورا ، محلی برای بیان صریح و شفاف نظر و ارائه راهکارهای کارشناسی اعضای آن به منظور رفع مسائل و مشکلات است.
فرماندار یزد با بیان اینکه طبق قانون پنج درصد عوارض ساخت و ساز از شهرداری ها باید به شورای آموزش و پرورش همان شهرستان اختصاص یابد، افزود: با پیگیری های صورت گرفته با اداره کل آموزش و پرورش استان یزد بعد از گذشت چند سال درآمدها و هزینه های مربوط به این سهم با هماهنگی شورای آموزش و پرورش شهرستان یزد انجام خواهد شد.
سالاری با اشاره به وجود مسائل و مشکلات عدیده در برخی مدارس اطراف شهر یزد گفت: به منظور شناسایی مسائل و مشکلات بازدیدهای دوره ای برنامه ریزی شده است، انتظار داریم در هر بازدید تعدادی از اعضای شورا نیز حضور داشته باشند تا بتوانیم برای رفع چالش های موجود راهکارهای عملیاتی پیشنهاد و اجرایی شود.
رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان یزد اضافه کرد: با توجه به سردی هوا در روزهای آینده، اطمینان از سالم بودن سیستم گرمایشی مدارس و عایق پشت بام مدارس مورد تأکید است.
فرماندار یزد اظهار کرد: مطابق با ماده 12 قانون شورای آموزش و پرورش از مدیران نواحی یک و دو و منطقه زارچ انتظار داریم تا در جلسات بعدی شورا اطلاعات و آمار مربوط به حوزه مسئولیت و همچنین گزارش اقدامات صورت گرفته و مشکلات و ضعف ها را بیان کنند تا برنامه ریزی در راستای رسیدن به اهداف با دقت بیشتری انجام شود.
7537*2047* خبرنگار: مسعود میرجلیلی – انتشار- عباسقلی اشکورجیریانتهای پیام /*