به گزارش ایسنا، در نامه ارسالی از سوی دفتر مدیر کل تدوین و راهبری اسناد و سیاست‌های آموزش و پژوهش ستاد علم و فناوری آمده است: نظر به دریافت بازخوردهای متعدد انتقادی و اعتراضی و مستندات پژوهشی واصله از طرف نهادهای علمی و دانشگاهی در خصوص اصلاح “آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی”، و به منظور پاسخگویی صحیح به دغدغه‌های اعضای هیات علمی و لحاظ کردن تغییرات هدفمند در گذر ۵ ساله پس از تدوین آیین‌نامه مزبور، موضوع به‌روزرسانی آیین نامه در دستورکار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است.

در این راستا در نظر است طی فراخوانی عمومی نقطه نظرات اعضای هیات علمی در دو محور “اصلاحات راهبردی” و “اصلاحات رویکردی و فرآیندی”، دریافت شود

ایرادات راهبردی وارد بر چارچوب کلی آیین نامه شامل: ایرادات فرآیندی ماده یک؛ متناظر با موضوع و امتیازات”فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی”؛ ایرادات فرآیندی ماده دو؛ متناظر با موضوع و امتیازات “فعالیت‌های آموزشی”؛ ایرادات فرآیندی ماده سه؛ متناظر با موضوع و امتیازات “فعالیت‌های پژوهشی، فناوری” و ایرادات فرآیندی ماده چهار؛ متناظر با موضوع و امتیازات “فعالیت‌های علمی، اجرایی” است.

بنابر اعلام روابط عمومی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت؛ پیوند فراخوان در صفحه اصلی پایگاه اطلاع‌رسانی شورای علی انقلاب فرهنگی به آدرس https://sccr.ir/freg در دسترس قرار دارد و تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ برای دریافت یادداشت‌ها و نکات اصلاحی فعال خواهد بود.

انتهای پیام