به گزارش ایسنا، براساس آخرین نتایج اعلام شده از سوی پایگاه شاخص‌های‌اساسی علم (ISI – ESI)، نام «دکتر یداله اردوخانی» عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در لیست یک درصد دانشمندان پر استناد ریاضی جهان قرار گرفت. 

همچنین پیشتر نیز نام دکتر هروی و دکتر محمدی زیارانی عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه در لیست یک درصد دانشمندان پر استناد جهان قرارگرفته بود.

ISI  موسسه اطلاعات علمی (Institute for Scientific Information) یکی از موسسات معتبر در عرصه جهانی است که در حال حاضر به‌دلیل دارا بودن استاندارهای بالای علمی و ارزیابی، در جایگاه برتر جهانی قرار گرفته است.

بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه الزهرا؛ معیارهای ارزیابی و ارزش‌دهی این موسسه مورد قبول تمامی مراکز پژوهشی و علمی دنیا بوده و نشریاتی که در این موسسه پذیرفته می‌شوند، مورد سنجش بسیاری قرار می گیرند.

انتهای پیام