علی اصغر شاکری مطلق جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این میزان مطالبه از دستگاه های دولتی و غیردولتی است که 40 درصد از این ارقام مربوط به مطالبات شهرداری بجنورد و مابقی مربوط به سایر شهرداری های استان است.
شاکری مطلق گفت: عمده ترین بدهکاران به شهرداری ها علوم پزشکی، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی است که این دستگاه ها در این زمینه اعلام آمادگی کرده اند تا مطالبات شهرداری از طریق اسناد خزانه پرداخت شود.
وی افزود: با رایزنی های انجام شده، برای پرداخت 350 میلیارد ریال از این مطالبات که مربوط به دستگاه های اجرایی دولتی است، با مدیران توافق و صورت جلسه شد که در قالب اسناد خزانه پرداخت شود و اکنون اسناد آماده است و به محض اعلام دولت برای پرداخت اقدام می شود.
وی گفت: تاکنون 229 میلیارد ریال از این مطالبات پرداخت شده است و امسال هم قرار است 300 میلیار ریال تامین اعتبار شده و به صورت اسناد خزانه به شهرداری ها پرداخت شود.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی خاطرنشان کرد: استاندار نیز به دستگاه های اجرایی اعلام کرده تا با هماهنگی سازمان امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مطالبات شهرداری ها در قالب مبادله موافقت نامه ها لحاظ شود تا پرداخت مطالبات شهرداری ها سرعت گیرد.
شاکری مطلق با بیان اینکه اکنون وضعیت درآمدی شهرداری ها به هیچ عنوان خوب نیست گفت: شهرداری بجنورد اکنون با مشکل زیاد در حوزه مالی روبه رو شده است به طوری که پرداخت حقوق کارکنان و کارگران به مشکل خورده است.
استان خراسان شمالی 863 هزار نفر جمعیت دارد که 52 این میزان جمعیت در شهرها ساکن هستند.
7185/ 6042 خبرنگار: کبری علی آبادی** انتشاردهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*