طلب هزار میلیارد ریالی شهرداری های خراسان شمالی از دستگاه های اجراییعلی اصغر شاکری مطلق جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این میزان مطالبه از دستگاه های دولتی و غیردولتی است که ۴۰ درصد از این ارقام مربوط به مطالبات شهرداری بجنورد و مابقی مربوط به سایر شهرداری های استان است.
شاکری مطلق گفت: عمده ترین بدهکاران به شهرداری ها علوم پزشکی، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی است که این دستگاه ها در این زمینه اعلام آمادگی کرده اند تا مطالبات شهرداری از طریق اسناد خزانه پرداخت شود.
وی افزود: با رایزنی های انجام شده، برای پرداخت ۳۵۰ میلیارد ریال از این مطالبات که مربوط به دستگاه های اجرایی دولتی است، با مدیران توافق و صورت جلسه شد که در قالب اسناد خزانه پرداخت شود و اکنون اسناد آماده است و به محض اعلام دولت برای پرداخت اقدام می شود.
وی گفت: تاکنون ۲۲۹ میلیارد ریال از این مطالبات پرداخت شده است و امسال هم قرار است ۳۰۰ میلیار ریال تامین اعتبار شده و به صورت اسناد خزانه به شهرداری ها پرداخت شود.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی خاطرنشان کرد: استاندار نیز به دستگاه های اجرایی اعلام کرده تا با هماهنگی سازمان امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مطالبات شهرداری ها در قالب مبادله موافقت نامه ها لحاظ شود تا پرداخت مطالبات شهرداری ها سرعت گیرد.
شاکری مطلق با بیان اینکه اکنون وضعیت درآمدی شهرداری ها به هیچ عنوان خوب نیست گفت: شهرداری بجنورد اکنون با مشکل زیاد در حوزه مالی روبه رو شده است به طوری که پرداخت حقوق کارکنان و کارگران به مشکل خورده است.
استان خراسان شمالی ۸۶۳ هزار نفر جمعیت دارد که ۵۲ این میزان جمعیت در شهرها ساکن هستند.
۷۱۸۵/ ۶۰۴۲ خبرنگار: کبری علی آبادی** انتشاردهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*


پاسخ دهید