به گزارش ایسنا، دکتر حسن عینی زیناب با بیان این مطلب گفت: بعد از شبیه سازی سناریوهای سیاستی مختلف در شیوع کووید ۱۹ در ادامه به شبیه‌سازی اثرگذاری کنکور بر شیوع کرونا پرداختیم که نشان داد بستگی به این دارد که ریسک شرکت در کنکور چگونه مدیریت شود، این اثر می‌تواند متغیر شود.

وی افزود: به طور مثال، در صورتی که ریسک شرکت در کنکور را مانند یک فعالیت عادی مثل خرید از بازار روز یا فروشگاه بدانیم، کنکور حداکثر می‌تواند تا ۱ درصد به تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا اضافه کند و یا در صورتی که شرکت در کنکور یک فعالیت پر ریسک قلمداد شود، در آن یک فرد مبتلا می‌تواند چهار فرد دیگر را در معرض بیماری و در نهایت ابتلا قرار دهد.

عضو هیئت علمی گروه تغذیه جامعه بیان کرد: بنابراین کنکور می‌تواند ۵ تا ۱۰ درصد به تعداد فوتی‌ها اضافه کند. البته یافته‌های شبیه‌سازی نشان می‌دهند هر چقدر فاصله بین داوطلبین در جلسه آزمون زیاد و تعداد حوزه‌های امتحان نیز بیشتر باشد، اثر برگزاری کنکور بر شیوع بیماری کمتر خواهد شد.

بنا بر اعلام روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، شبیه‌سازی جمعیتی گزینه‌های سیاستی مختلف مرتبط با شیوع  کووید۱۹ در ایران با استفاده از داده‌های سرشماری ۱۳۹۵ طی اسفندماه اجرا شد.

انتهای پیام