دکتر محمد فیضیان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از برنامه‌های دانشگاه لرستان ارتقای جایگاه این دانشگاه به لحاظ پژوهشی در ISC است.

وی ادامه داد: برنامه ما بیشتر بر اساس طرح‌های کاربردی است تا ماهیت پژوهشی حفظ شود.

معاون پژوهشی دانشگاه لرستان گفت: خوشبختانه در سایت رتبه‌بندی تایمز، دانشگاه لرستان برای اولین بار وارد شده است.

فیضیان افزود: در رنکینگ تایمز دانشگاه لرستان در جایگاهی هم‌سطح دانشگاه بوعلی همدان، خوارزمی، فردوسی مشهد، شاهد، صنعتی شیراز، علوم پزشکی شهید بهشتی و تبریز قرار گرفته است.

معاون پژوهشی دانشگاه لرستان گفت: امیدواریم این جایگاه را حفظ کنیم و این امر همت اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارشناسان را می‌طلبد.

وی بیان کرد: حفظ این جایگاه نیز با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان تأثیرگذار خواهد بود.

فیضیان اضافه کرد: شرایطی را برای فعالیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان فراهم کردیم تا آنان از ظرفیت اعضای هیأت علمی بیشتر استفاده کنند.

معاون پژوهشی دانشگاه لرستان تصریح کرد: خوشبختانه از سال ۹۴ تاکنون شاهد رشد بیش از ۳.۵ درصدی مقالات هستیم.

انتهای پیام