سرهنگ جواد صفایی روز سه شنبه درگفت وگو باخبرنگارایرنا افزود: درپی تماس یکی ازکارمندان یک شعبه بانکی به کلانتری 15 رجایی شهر مبنی براینکه دو نفر قصد افتتاح حساب و دریافت دسته چک دراین شعبه با مدارک جعلی دارند که موضوع سریعا دردستورکارپلیس قرارگرفت.
وی اضافه کرد: پلیس به محض رویت مدارک افرادرا به کلانتری دلالت و پس از تشکیل پرونده تحویل اداره مبارزه با جعل وکلاهبرداری پلیس اگاهی شدند که نهایت مشخص شد که مدارک آن ها جعلی است.
صفایی افزود: پس از اعترافات آن ها مشخص شد که این مدارک توسط فرددیگری آماده می شود و به افراد که قصد کاردارند مدارک هویتی و صنفی جعل و برای دریافت دسته چک به بانک ها می فرستاده است.
وی خاطرنشان کرد که این افراد با جعل مدارک با هویت خاص و پروانه کسب از بانک ها دسته چک دریافت و کلاهبرداری می کردند.
این مسئول انتظامی بیان کردکه با دستگیری فرد اصلی و بازرسی ازمحل سکونت وی تعداد زیادی دسته چک جعلی، 15عدد مهر اسناد رسمی، صنوف، تعداد زیادی چک های 25 و 50 برگی و تعداد زیادی فرم خام مشاوراملاک کشف شد.
وی افزود: تاکنون بیش از 9 مالباخته که مورد کلاهبرداری قرارگرفته بودند شناسایی شدند و متهمان همچنان دراختیار اداره آگاهی استان البرز قراردارند.
2098/ 6155خبرنگار: مریم صوفی ** انتشار دهنده : محمد عزیزپورانتهای پیام /*