رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر عنوان کرد: با توجه به ظرفیت‌های بسیار بالای استان در حوزه اقتصاد کرانه، صنایع نفت و گاز و بسیاری پتانسیل‌های مهم و بی‌نظیر، آماده پذیرش ماموریت های بزرگ دیگری نیز در حوزه های مختلف و مورد نیاز هستیم.

احمدی زاده تاکید کرد: متاسفانه تا امروز در استان بوشهر فرصت‌سوزی‌های زیادی اتفاق افتاده است، هر جا کمبودی احساس شود جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد خودباور، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی ورود کرده و سعی در رفع کمبودها و نیازها دارد، جهاد دانشگاهی تابع هیچگونه رویکرد سیاسی نبوده و در پی استفاده از ظرفیت‌های علمی و نیروهای مومن و انقلابی برای دستیابی به بیشترین بهره‌وری است.