به گزارش ایرنا، سرهنگ سید جواد رضوی روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی ‘شهید صلاحی’ دشتستان در حین کنترل وسایل نقلیه عبوری 2 دستگاه تریلر مشکوک به حمل کالای قاچاق را توقیف کردند.
وی بیان کرد: در بررسی ماموران از خودرو های توقیفی یکهزار و 150 کیسه 40 کیلو گرمی برنج خارجی قاچاق فاقد هر گونه مدارک مثبت گمرکی که در حال انتقال به دیگر نقاط کشور بود، کشف شد.
رضوی با بیان اینکه ارزش تقریبی محموله ی قاچاق کشف شده برابر نظر کارشناسان 2 میلیارد و 300 میلیون ریال است گفت: در این ارتباط 2 نفر متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
شهرستان دشتستان با مرکزیت شهر بارزجان شاهراه ارتباطی استان بوشهر با مرکز کشور و استانهای همجوار است.
7212/6043**
خبرنگار: عبدالصمد شهریاری** انتشار دهنده: خدانظر خواجهانتهای پیام /*