به گزارش ایسنا، با توجه به شیوع بیماری کووید ۱۹ و لزوم رعایت طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، نخستین جلسه دفاع مجازی این پردیس در مقطع دکتری، اردیبهشت ماه جاری برگزار شد.

بر اساس اعلام دانشگاه تهران، سید ابوالفضل حسینی مقدم، دانشجوی دکتری تخصصی رشته مدیریت با گرایش تحقیق در عملیات، از رساله خود با عنوان «طراحی مدل یکپارچگی مدیریت دانش در زنجیره تأمین پایدار با استفاده از مدل تلفیقی پویایی سیستم و برنامه‌ریزی ریاضی برای شرکت ملی نفت ایران»، به راهنمایی دکتر مهدی شامی زنجانی و مشاوره دکتر محمدرضا مهرگان با موفقیت دفاع کرد.

انتهای پیام