علی حسینی در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این خبر عنوان کرد: به منظور تأمین نیروی انسـانی مورد نیاز به صـورت اسـتخدام قرارداد انجام کار معین در سـازمان ثبت اسـناد و املاک کشور، سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور، اقدام به برگزاری آزمون استخدامی نموده است.

وی افزود: این آزمون با همکاری مرکز آزمون جهاد دانشگاهی و به صورت کشوری برگزار خواهد شد و هر استان طبق نیاز خود افراد را جذب می‎کند که در استان قم در بخش کاردان ثبت اسناد و املاک دونفر سهمیه آزاد و یک نفر سهمیه ایثالرگر و همچنین در بخش مسئول ابلاغ 1نفر سهمیه آزاد جذب خواهند شد.

سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی قم در خصوص شرایط عمومی داوطلبان جهت شرکت در آزمون عنوان کرد: داشتن تابعیت ایران، التزام به قانون اساسی، اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان الهی، انجام خدمت ضرورت و یا معافیت برای مردان، عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر، نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر، عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصلاح، داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند و داشتن حداقل ۲۰ سال تمام و حداکثر ۳۰ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم، و حداکثر 35سـال تمام برای دارندگان مدارک تحصـیلی فوق دیپلم، لیسـانس، فوق لیسـانس و دکتری از شرایط عمومی داوطلبان جهت شرکت در آزمون استخدامی است.

وی ادامه داد: ثبت نام به صـورت اینترنتی از روز شـنبه ۳۰ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ تا پایان روز پنجشـنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ انجام خواهد پذیرفت و متقاضـیان باید در مدت زمان فوق، نسـبت به ثبت‌نام از طریق سایت www.hrtc.ir اقدام نمایند.

حسینی تصریح کرد: کارت شـرکت در آزمون، از تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۳۹۹ برای مشـاهده و پرینت بر روی سـایت مرکز آزمون جهاد دانشـــگـاهی قرار خواهـد گرفـت و آزمون نیز در روز جمـعه ۳۰ خردادمـاه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.

انتهای پیام