به گزارش ایسنا، یکی از چالش های مهم صنعت نفت در مواجهه با محیط متخلخل، آسیب سازند است.  روش‌های آنالیز آسیب سازند، با انجام مطالعه‌ای در همکاری مشترک محققان گروه مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه شیراز و Imperial College London، مورد بررسی قرار گرفت.


این پژوهش توسط محمود رضایی زاده، دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری و مهندس سیدحسن حجی آبادی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری، دکترحامد آقایی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و پروفسور مارتین بلانت (Imperial College London) صورت گرفته است.


طبق اعلام روابط عمومی وزارت علوم ؛ نتایج حاصل از این پژوهش در مقاله‌ای با عنوان «آنالیز آسیب سازند در مقیاس حفره: مروری بر روش‌های دیجیتال و تحلیلی موجود» در مجله معتبر بین المللی “Advances in Colloid and Interface Science” با IF=9.922 و رتبه بندی علمی Q1، پذیرفته و منتشر شده است.


این مقاله از طریق آدرس اینترنتی https://authors.elsevier.com/c/1cHOp_2k1s4yM قابل دسترسی است.


انتهای پیام