حامد صفایی پور شامگاه گذشته (پنج شنبه-۲۰ آذر ماه) در وبینار نکوداشت پروفسور احمد کیاست پور- استاد نجوم و اخترفیزیک و مروج علم ستاره شناسی که به همت مرکز نجوم ادیب اصفهان برگزار شد، با موضوع بایسته های ترویج علم، اظهار کرد: پیشرفت علمی به سه روش مستقیم، نامستقیم و پیشرفت علم محقق می شود. روش نخست را دانشمندان مرتبه اول استفاده می کنند و روش نامستقیم توسط مروجان علم استفاده می شود.

وی افزود: مروجان علم به دیگران کمک می کنند تا سهمی در توسعه علم داشته باشند. دسته نخست در مورد علم عمیقا مطالعه می کنند و مروجان به صورت سطحی تر با موضوعات گسترده تر تحقیق می کنند.

مربی مهارت های اندیشیدن افزود: ترویج یک کار تخصصی است و به معنی به هم رساندن زیبای و درستی است. هدف ترویج بالابردن معدل عقلانیت عمومی است و با بالارفتن معدل عقلانیت عمومی دو عارضه کم می شود و انزوای نخبگان و توده گرایی نتیجه کم بودن معدل عقلانیت علمی است.

به گفته صفایی پور ترویج از طریق، گفتگو، مناظره، گسترش ایده ها، داستان ها و بازی های علمی، نشریات عمومی علمی، کتاب، مقالات مروری، جوایز نمادین، جوایز بین رشته ای و … به دست می آید.

به گزارش ایسنا، وی مروج علم را یک روشن فکر نامید و گفت: مروج علم از ابزارهای گفته شده استفاده کرده و به ترویج علمی کمک می کند و باید توجه کرد که یکی از مهمترین ابزارهای ترویج علم آشنایی مردم با علم است.

مدیر موسسه آموزشی تیزفکری خاطرنشان کرد: ابزارهای علمی مانند میکروسکوپ و تلسکوپ نیز در ترویج علم موثرند و نوآوری های علمی نیز به این راه کمک می کند.

صفایی پور گفت: ترویج دیگری تحت نام کمک به دانش پیشرفت علم نیز وجود دارد که به معنی این است که چطور کمک کنیم مردم به غنی سازی شناختی برسند و توانایی های ذهنی افراد بالا برود. در این رویکرد ترویج علم به این صورت است که علم چه توصیه هایی برای غنی سازی شناختی دارد.

وی ادامه داد: اگر این دانش شناختی در همه مردم جامعه یک درصد افزایش یابد، معادل کار صد هزار دانشمند خواهد بود. به طور کلی اگر به مردم توانایی فکر کردن بهتر را بدهیم زمینه مناسبی برای پیشرفت در پیشرفت و توسعه علم را فراهم کرده ایم.

انتهای پیام