به گزارش ایسنا، دکتر فرزاد جهان‌بین در سفر دو روزه خود به استان گلستان در نشست شورای هماهنگی معاونان فرهنگی و دانشجویی و رؤسای واحدها و مراکز دانشگاه آزاد این استان با اشاره به لایه مبانی در طراحی فرهنگی، اسلام ناب و جمهوری اسلامی را مهم ترین مسأله دانست و گفت: صرف گسترش تدین در مقوله فرهنگی شرط لازم بوده ولی کافی نیست و از مهمترین و مبنایی ترین مسائل در حوزه فرهنگی، نسبت و تطابق فعالیت ها با گسترش اسلام ناب و تقویت جمهوری اسلامی است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد در ادامه به راهبردهای فرهنگی اشاره کرد و افزود: پرهیز از تصدی گری و تمرکز بر سه اصل سیاست گذاری، پشتیبانی و نظارت نخستین راهبرد است. اولویت گرایی دومین راهبرد است به این معنا که در عوامل اثرگذار بر فرهنگ و مولفه هایی که باید محقق، تثبیت یا ارتقا یابند باید اولویت ها را شناخت و بر آنها متمرکز شد.

 جهان بین با اشاره به پرهیز از فعالیت‌های کم عمق و جزء نگری در حوزه فرهنگی، اظهار کرد: پوشش حداکثری و به دور از تبعیض از دیگر مقوله‌های مهم در این حوزه است. بر این اساس ما باید ببینیم چگونه باید عمل کنیم که پیام ما به همه دانشجویان و نه فقط عده محدودی برسد.

وی محوریت قانون به جای سلیقه های شخصی و اداری، زمینه سازی برای تولیدات و مظاهر فرهنگی گسترده و کیفی را از دیگر راهبردها عنوان کرد و افزود: محصولات فرهنگی در زمینه گسترش فرهنگ نقش اساسی دارند و رویداد صنایع خلاق فرهنگی، با همین نگاه طراحی شده است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد، کادر سازی، مرجعیت سازی، نهاد سازی و تقویت پیوندهای عاطفی و فکری با دیگران به ویژه بدنه انقلابی را از راهبردهای مهم درفعالیت های راهبردی فرهنگی دانست و گفت: نباید با تحمیل سلیقه های فردی و اداری، قانون را کم رنگ کرده و به حاشیه برد، برنامه های حوزه فرهنگی باید به صورت زنجیره وار یکدیگر را پشتیبانی کنند.

وی ارتباط مؤثر و هدفمند بین بخشِ تئوریک فرهنگ و کنشکران فرهنگی، انسجام وهماهنگی بین متولیان فرهنگی، تنوع بخشی به فعالیت های فرهنگی و زنده نگه داشتن جریان گفتگو و نقد را از راهبردها و سیاست های فرهنگی دانست و افزود: باید مطالعه کرد که کدام قالب فرهنگی نظیر نقاشی یا فیلم اثرگذاری بیشتر در جریان سازی فرهنگی دارد و به عبارتی باید نسبت اثرگذاری عوامل در ارتقاء فرهنگ را مورد بررسی قرار داد و امکانات و منابع را مصروف آن عوامل کرد. جلسات ِگفتمانی و انتقادی بین افراد کنشکر فرهنگی، تشکلها، انجمن‌ها و قطب های فرهنگی عامل مهمی در ایجاد راهبردهای فرهنگی دارد و نباید اختلاف اساسی بین نهاد ها و متولیان فرهنگی بوجود آید.

بنا بر اعلام روابط عمومی دانشگاه آزاد، دکتر جهان‌بین در پایان گفت: با نقد قوی و سازنده می توان به رشد جریان انقلابی کمک کرد.

انتهای پیام