به گزارش ایسنا،  نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی برای نیمسال دوم تحصیلی سال ۹۹-۹۸ بر اساس سامانه نقل و انتقال انجام می‌شود و ثبت درخواست، رسیدگی و پاسخگویی به تقاضاهای انتقال و میهمانی دانشجویان تنها در بازه‌های زمانی انجام می‌گیرد و دانشجویان متقاضی تنها در صورت ثبت تقاضا در سامانه می‌توانند درخواست خود را ارائه دهند.

سامانه درخواست میهمانی دانشجویان علوم پزشکی به نشانی http://guest.behdasht.gov.ir و سامانه درخواست انتقالی دانشجویان علوم پزشکی به نشانی http://transmission.behdasht.gov.ir است. پیش از این اعلام شده بود که ۱۰ آذر زمان ثبت‌نام دانشجویان متقاضی در دانشگاه‌های مبداء و بارگذاری مدارک لازم است که این فرصت با توجه به درخواست‌های متعدد دانشگاه‌ها و دانشجویان مبنی بر عدم ثبت اطلاعات و مستندات تا ۲۱ آذر ماه تمدید شد.

همچنین پس از این زمان بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء و ویرایش توسط دانشجو انجام می‌شود. این مهلت تمدید نخواهد شد. با توجه به زمان جدید برای ثبت‌نام دانشجویان، زمان ویرایش مدارک، رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبداء و بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد در سامانه اعلام می‌شود.

همچنین نتیجه نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی برای نیمسال دوم تحصیلی توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی مقصد در بهمن ماه ۹۸ و آغاز نیمسال دوم اعلام خواهد شد.

انتهای پیام