ناحیه نوآوری و فناوری دانشگاه اصفهان در مساحت ۳۲ هکتار شامل مراکز رشد و نوآوری، کارآفرینی و بازی‌های رایانه‌ای، صنایع سرگرمی، کریدور دانش و شتابدهنده های صنایع خلاق شنبه ۱۹ بهمن با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد علمی نخبگان، رئیس دانشگاه اصفهان و روسای دانشکده های این دانشگاه به منظور حمایت از نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه اصفهان افتتاح شد.

۱۹ بهمن ۱۳۹۸ / ۱۴:۱۹