به گزارش ایسنا، ثبت نام پذیرش دانشجو با شیوه نامه تحصیلی ( بررسی سوابق تحصیلی و مصاحبه تخصصی) درمقاطع دکترای تخصصی، کارشناسی ارشد همچنین  کارشناسی ارشد بین الملل (مجازی) و دکترای بین المللی (به زبان انگلیسی) که از پانزدهم مردادماه آغاز شده است تا روز شنبه پانزدهم شهریور ادامه دارد.

بنابر این گزارش، واجدان شرایط می توانند جهت انجام مراحل ثبت نام الکترونیکی و کسب اطلاعات و آگاهی بیشتر به وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه تهران به نشانی academics.ut.ac.ir و یا به وبگاه پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران به نشانی kish.ut.ac.ir مراجعه کنند.

به گزارش روابط عمومی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران،آزمون اختصاصی رشته‌ها از ۲۲ تا ۲۸ شهریورماه به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

انتهای پیام