به گزارش ایسنا، امروزه سندرم تخمدان پلی‌کیستیک یکی از مشکلات مهم سیستم تولیدمثل و غدد درون‌ریز است. باتوجه به افزایش خطر اختلالات متابولیک در این افراد، احتمال افزایش خطر بروز بیماری قلبی- عروقی وجود دارد، اما در حال حاضر در زمینه افزایش خطر بیماری قلبی- عروقی در این افراد در سنین مختلف چالش وجود دارد.


محققان در یک مطالعه مروری، ۱۶ پژوهش انجام شده در این زمینه را بررسی کردند.


یافته‌های حاصل از جمع‌بندی شواهد موجود و آنالیز داده‌ها نشان داد که زنان سنین باروری و سنین یائسگی مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک به ترتیب با افزایش خطر 1.38 و 1.53 برابری بروز انواع بیماری‌های قلبی- عروقی در مقایسه با افراد سالم مواجهه می‌شوند. اما یافته‌های حاصل از آنالیز داده‌های مطالعات مبتنی بر جمعیت حاکی از این بود که خطر بروز بیماری قلبی- عروقی در زنان سنین باروری افزایش می‌یابد و زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در سنین یائسگی در معرض افزایش خطر بروز بیماری قلبی-عروقی نیستند.


بنا بر آن چه پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور منتشر کرده است، با توجه با روند شیوع در حال افزایش سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در سراسر جهان نیاز به مطالعات مشاهده‌ای بیشتر در گروه‌های مختلف نژادی است که یافته‌های این مطالعه را تایید کنند. از آنجاییکه سنین باروری زنان بخش مهمی از طول عمر آن ها است، بنابراین توصیه می‌شود جهت کاهش بروز اختلالات قلبی-عروقی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک در سنین باروری، آگاهی‌های لازم در جهت ارتقای سبک زندگی آن ها ارائه شود تا احتمال بروز بیماری قلبی-  عروقی کاهش یابد. به این ترتیب کیفیت زندگی افراد ارتقا یافته، از میران مرگ و میر کاسته شده و از تحمیل هزینه بر جامعه و سیستم بهداشتی کاسته می شود.


این مطالعه توسط فهیمه رمضانی تهرانی، مینا امیری، سمیرا بهبودی گندوانی، راضیه بیدهندی یرندی از پژوهشکده غدد درون‌ریز و متابولیسم و انریکو کارمینا از دانشگاه پزشکی پالرمو ایتالیا انجام شده است.


انتهای پیام