به گزارش ایسنا، در روز سه‌شنبه، ۲۰ خرداد ماه در بازه زمانی حدود ۷۰ دقیقه دو زمینلرزه بزرگ در بخش بیرم، شهرستان لارستان استان فارس رخ داد. زمینلرزه اول در ساعت ۲۰ و ۳۸ دقیقه و ۴۹ ثانیه با بزرگی ۵.۱ در ۱۹ کیلومتری روستای “قذاغ”، ۳۳  کیلومتری شمال باختری بیرم و ۲۱ کیلومتری جنوب خنج در استان فارس به وقوع پیوست. زمینلرزه دوم نیز در ساعت ۲۱ و ۴۸ دقیقه و ۱۲ ثانیه شامگاه ۲۰ خرداد با بزرگای ۵.۷ در ۱۰ کیلومتری روستای “قذاغ” به ثبت رسید.

بر اساس گزارش مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، از زمان رخداد این زوج زلزله، تعداد ۱۶ پسلرزه با بزرگای ۲.۵ تا ۴.۲ تا ساعت ۱۷ روز ۲۱ خرداد در منطقه به ثبت رسید.

محل رخداد این زمینلرزه‌ها در استان فارس قرار گرفته است و براساس تقسیم بندی زمین ساختی، این استان زمین ساختی زاگرس واقع شده است. کمربند چین خورده -رانده زاگرس با راستای شمال باختر –جنوب خاور به طول حدود ۱۶۰۰ کیلومتر از کوه‌ها “تاوروس” در شمال خاور ترکیه، کردستان در شمال عراق و جنوب باختر ایران عبور کرده و تا تنگه هرمز ادامه دارد.

تداوم جنبش‌های نو زمین ساختی در این استان، حکایت از پتانسیل لرزه‌خیزی بالای آن دارند. به گونه‌ای که بخش اعظم استان فارس در “کمان فارس” واقع شده است. کمان فارس خاوری‎ترین بخش کمربند چین وراندگی زاگرس را تشکیل می‌دهد.

این کمان از بخش باختری با گسل “کازرون” و از سمت خاور با پهنه مکران و گسل “زندان” محدود می‌شود.

گسل لار از گسل‌های اصلی در منطقه رخداد این دو رمینلرزه است. این گسل با طول حدود ۱۰۷ کیلومتری در جنوب شهرستان لار استان فارس قرار دارد.

علاوه بر این رخداد استان کرمان با ۳ زمینلرزه با بزرگای ۳.۲ و بیشتر لرزید ضمن آنکه در گردکشانه استان آذربایجان غربی با زلزله‌ای به بزرگای ۴ لرزید و سنگان استان خراسان رضوی زلزله‌ای به بزرگای ۴.۱ را تجربه کرد. جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۱۷ خرداد

در سرگز استان هرمزگان زلزله ۲.۵، صالح‌آباد استان ایلام زلزله ۲.۹، سنگان استان خراسان رضوی زلزله ۲.۷ و قطور استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۵ رخ داد.

در حاجی‌آباد استان خراسان جنوبی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ رخ داد که عمق آن در ۱۰ کیلومتری و کانون این رخدادلرزه‌ای در ۴۷ کیلومتری حاجی‌آباد استان خراسان جنوبی و ۵۰  کیلومتری سنگان و۵۵ کیلومتری نشتیفان استان خراسان رضوی بوده است. زلزله ۲.۹ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

یکشنبه ۱۸ خرداد

در جبالبارز استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۱۲ کیلومتری جبالبارز،۲۷  کیلومتری جیرفت و ۵۰ کیلومتری عنبرآباد این استان گزارش شد.

در سنگان استان خراسان رضوی زلزله ۲.۹، کشیت استان کرمان زلزله ۲.۶، امیریه استان سمنان زلزله ۲.۶ و بسطام استان سمنان زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.

تسوج استان آذربایجان شرقی با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۱۳ کیلومتری لرزید و کانون این زلزله در ۱۷ کیلومتری تسوج و ۳۱ کیلومتری کشکسرای استان آذربایجان شرقی و ۲۸ کیلومتری خوی استان آذربایجان غربی بوده است.

دوشنبه ۱۹ خرداد

در سنگان استان خراسان رضوی زلزله ۲.۶، شهمیرزاد استان سمنان زلزله ۲.۸ و تازه شهر استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۶ رخ داد.

در صالح‌آباد ایلام بعد از زلزله ۲.۸ زلزله دیگری با بزرگای ۳.۸ رخ داد که عمق آن در ۱۰ کیلومتری و کانون این زمینلرزه در ۲۵ کیلومتری صالح‌آباد،۴۱ کیلومتری چوار و ۴۸ کیلومتری مهران این استان به ثبت رسید.زلزله‌های ۲.۵ و ۲.۷ از دیگر رخدادهای این منطقه بوده است.

همچنین گردکشانه استان آذربایجان غربی با زلزله‌ای به بزرگای ۴ لرزید. عمق این زلزله در ۶ کیلومتری و کانون ۹ کیلومتری گردکشانه، ۱۱ کیلومتری نقده و ۲۱ کیلومتری محمدیار این استان بوده است.

تسوج استان آذربایجان شرقی بعد از یک زلزله ۲.۸، زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ را تجربه کرد. عمق این زلزله در ۱۵ کیلومتری و کانون آن در ۷ کیلومتری تسوج، ۱۷ کیلومتری کشکسرای و ۲۰ کیلومتری شرفخانه این استان گزارش شد.

امیریه استان سمنان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ لرزید و کانون آن در ۲۳ کیلومتری علی‌آباد،۲۴ کیلومتری امیریه و ۲۶ کیلومتری بسطام این استان به ثبت رسید.

سامن استان همدان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۱۲ کیلومتری را تجربه کرد و کانون این زلزله در ۱۳ کیلومتری سامن و ۱۸ کیلومتری نهاوند استان همدان و ۱۹ کیلومتری اشترینان استان لرستان بوده است.

سه‌شنبه ۲۰ خرداد

در سفیدسنگ استان خراسان رضوی زلزله ۲.۶، قطور استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۹، دوزه استان فارس زلزله ۲.۶، وراوی استان فارس زلزله ۲.۸، قطور استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۶، رباط سنگ استان خراسان رضوی زلزله ۲.۶، اندوهجرد استان کرمان زلزله ۲.۵، اینجه برون استان گلستان زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.

کشیت استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ را تجربه کرد. عمق این زمینلرزه در ۶ کیلومتری و کانون آن در ۲۲ کیلومتری کشیت، ۲۶ کیلومتری گلباف و ۵۲ کیلومتری راین استان کرمان بوده است.

سنگان استان خراسان رضوی با زلزله‌ای به بزرگای ۴.۱ در عمق ۶ کیلومتری لرزید. کانون این زلزله در۴۷ کیلومتری سنگان، ۵۱ کیلومتری حاجی‌آباد و ۵۲ کیلومتری نشتیفان این استان بوده است.

در سنخواست استان خراسان شمالی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۸ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۲۱ کیلومتری سنخواست،۲۲ کیلومتری شوقان و ۳۰ کیلومتری قاضی این استان بوده است.

لامرد استان فارس نیز با زلزله‌ای به بزرگای ۳ لرزید. عمق این زمینلرزه در ۱۰ کیلومتری و کانون آن در ۲۱ کیلومتری لامرد، ۲۲ کیلومتری بیرم و ۲۴ کیلومتری وراوی این استان بوده است.

در بیرم استان فارس بعد از زلزله‌ای به بزرگای ۵.۱، زلزله دیگری با بزرگای ۵.۷ رخ داد که عمق آن در ۱۰ کیلومتری و کانون آن در ۲۲ کیلومتری بیرم،۲۹  کیلومتری خنج و ۴۳ کیلومتری لامرد این استان بوده است. زلزله ۲.۹ از دیگر رخدادهای این منطقه بوده است.

خنج این استان نیز با زلزله‌ای به بزرگای ۴ لرزید که عمق این زلزله در ۱۰ کیلومتری بوده است.

محمله استان فارس نیز زلزله‌ای به بزرگای ۴ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون رومرکز این زمینلرزه در ۲۴ کیلومتری محمله، ۲۵ کیلومتری علامرودشت و ۲۹ کیلومتری وراوی این استان گزارش شد.

چهارشنبه ۲۱ خرداد

در بیرم استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۴ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد. زلزله‌های ۳.۴ در عمق ۱۳ کیلومتری، ۲.۶، ۲.۹،  ۴ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۴.۲ در عمق ۱۱ کیلومتری از دیگر لرزه‌های این استان بوده است.

در خنج استان فارس زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید که کانون رومرکز آن در ۲۷ کیلومتری خنج، ۲۹ کیلومتری بیرم و  ۳۳ کیلومتری محمله این استان بوده است. زلزله ۳ در عمق ۵ کیلومتری، ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری و ۲.۵ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

محمله استان فارس با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۵ کیلومتری لرزید. کانون این رخداد لرزه‌ای در ۱۴ کیلومتری محمله،۱۴  کیلومتری علامرودشت و ۲۵ کیلومتری وراوی این استان بوده است. زلزله ۲.۸ از دیگر رخدادهای این منطقه بوده است.

در خانه‌زنیان استان فارس زلزله ۲.۹، قطور استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۶، علامرودشت استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.

صالح‌ آباد استان ایلام زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ به ثبت رسید که عمق آن در ۱۲ کیلومتری و کانون آن در ۱۸ کیلومتری صالح آباد، ۳۰ کیلومتری چوار و ۳۷ کیلومتری ایلام این استان بوده است.

زلزله ۳.۱ عمادده استان فارس از دیگر رخدادهای روز ۲۱ خرداد است که در عمق ۱۷ کیلومتری و در رومرکز ۱۵ کیلومتری عمادده، ۱۹ کیلومتری بیرم و ۲۴ کیلومتری اهل این استان بوده است.

پنجشنبه ۲۲ خرداد

در بیرم استان فارس دو زلزله ۲.۹،۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳ در عمق ۵ کیلومتری رخ داد.

خنج استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۶ کیلومتری، ۲.۹،  دو زمینلرزه به بزرگای ۳.۱ در عمق ۶ کیلومتری رخ داد.

در ازگله استان کرمانشاه زلزله ۲.۶، خان بین استان گلستان زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.

فاریاب استان کرمان نیز در این روز با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ لرزید. عمق این زمینلره در ۱۰ کیلومتری و کانون آن در ۲۳ کیلومتری فاریاب استان کرمان و ۳۸ کیلومتری سرگز و ۴۶ کیلومتری زیارتعلی استان هرمزگان گزارش شد.

حسینیه استان خوزستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ رخ داد که عمق آن در ۲۶ کیلومتری و کانون رومرکز آن در ۲۲ کیلومتری حسینیه، ۲۴ کیلومتری اندیمشک و ۳۱ کیلومتری دزفول این استان گزارش شد.

محمله استان فارس با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ لرزید. عمق این رخداد در ۷ کیلومتری و کانون رخداد این زمینلرزه در ۴ کیلومتری محمله، ۲۸ کیلومتری علامرودشت و ۲۸ کیلومتری خنج به ثبت رسید.

جمعه ۲۳ خرداد

در محمله استان فارس دو زلزله ۲.۵ و ۳.۸ در عمق ۵ کیلومتری به ثبت رسید.

خنج استان فارس نیز زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۹ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد.

انتهای پیام