به گزارش ایسنا، دانشگاهیان تربیت مدرس و همچنین استادان دانشگاه‌های تهران که متقاضی شرکت در هشتمین مراسم معنوی اعتکاف این دانشگاه می‌باشند، می‌توانند با مراجعه به ثبت نام  اقدام نماییند.

مهلت ثبت نام شرکت در مراسم معنوی اعتکاف دانشگاه تربیت مدرس تا  ۹۸/۱۲/۰۷ خواهد بود و  ثبت نام به صورت اینترنتی انجام خواهد شد.

شرکت کنندگان لزوماً بایستی از استادان یا مدرسین دانشگاه‌های تهران باشند.

همچنین هزینه ثبت نام برای استادان ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال و هزینه همراه ۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد.

به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع‌ رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، با توجه به ظرفیت محدود پذیرش، در صورت ضرورت حضور همراه و امکان ظرفیت پذیرش، معتکف می‌تواند حداکثر یک نفر از اعضای درجه یک خانواده (پدر، مادر، همسر و فرزند بالای چهارده سال) را به عنوان همراه ثبت نام نماید.

شماره حساب واریز هزینه ثبت نام ۳۸۱۰۵۹۸۳۴۳ و شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۱۰۳۲۰۷۶۴۳۱ به نام مهدی قاسمی مدیر اجرایی دفتر نهاد نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه تربیت مدرس است و این دانشگاه از پذیرش فرد دیگری بجای فرد ثبت نام شده معذور است.

در صورت انصراف پس از روز یکشنبه تاریخ ۹۸/۱۲/۱۱، وجه ثبت نام مسترد نخواهد شد.همچنین ظرفیت پذیرش محدود می باشد، لذا اولویت با کسانی خواهد بود که زود تر ثبت نام کرده باشند.

مراحل ثبت نام:

۱- واریز وجه و به همراه داشتن اطلاعات تراکنش( شماره پیگیری/فیش، تاریخ، ساعت).

۲- وارد شدن به سایت ثبت نام و تکمیل فرم مربوطه و دریافت شماره پیگیری و پیام« درخواست شما ثبت شد».

۳- بررسی اطلاعات ثبت نام توسط ستاد اعتکاف و ارسال پیامک تأیید ثبت نام قطعی به شماره همراه معتکف.

۴- حفظ شناسه توسط معتکف و ارائه آن به مسئول مربوطه در روز پذیرش مراسم اعتکاف.

*توجه: ثبت قطعی صرفاً مشروط به دریافت پیامک می‌باشد. چنانچه تا ۴۸ ساعت کاری پس از ثبت درخواست، موفق به دریافت پیامک نشدید با شماره ۸۸۰۰۷۸۰۰ تماس فرمائید.

*با توجه به ظرفیت محدود پذیرش، هر استاد در صورت ضرورت حضور همراه و امکان ظرفیت پذیرش معتکف می‌تواند حداکثر یک نفر از اعضای درجه یک خانواده ( پدر، مادر، همسر و فرزند بالای چهارده سال) را به عنوان همراه ثبت نام نماید.

انتهای پیام