حمید اکبری در گفت و گو با خبرنگار سلامت ایرنا افزود: متاسفانه در گذشته نیازسنجی درستی از نیاز جامعه به رشته های علوم پزشکی از جمله پرستاری و مامایی نشده بود، به همین علت اکنون با کمبود شدید نیروی پرستار و مازاد نیرو رشته مامایی در کشور مواجه هستیم.
وی گفت: برای جبران کمبود نیرو در رشته پرستاری، از سال 95، ظرفیت پذیرش رشته پرستاری در دانشگاه های علوم پزشکی حدود دو برابر شد و به حدود 5 هزار نفر رسید، علاوه بر آن با تفاهم بین دانشکده های پرستاری و بیمارستان های آموزشی بزرگ حدود 500 دانشجوی پرستاری نیز در بیمارستان های آموزشی در سال 96 پذیرش شدند.
قائم مقام معاون آموزشی وزیر بهداشت افزود: پذیرش دانشجوی پرستاری در بیمارستان بر اساس تفاهمنامه بین دانشکده های پرستاری و بیمارستانهایی که ظرفیت و امکان برگزاری این دوره را دارند،انجام می شود و سرفصل دروس، برنامه آموزش آکادمیک و کیفیت آموزش در این مراکز با برنامه و کیفیت آموزشی دانشکده های پرستاری هیچ تفاوتی ندارد.
اکبری گفت: این طور نیست که برخی تصور کنند، چون با کمبود جدی نیروی پرستار در کشور مواجه هستیم، کیفیت آموزش را در ظرفیت های جدید در نظر نمی گیریم.
وی افزود’ به دنبال این هستیم که برای جبران گذشته و رفع کمبود پرستار زیرساخت های آموزشی را در این رشته توسعه دهیم و بر مبنای یک مدل واحد آموزش دانشگاهی ظرفیت های جدید را با لحاظ کیفیت آموزشی داشته باشیم.
قائم مقام معاون آموزشی وزیر بهداشت تاکید کرد: مدل آموزش کارشناسی پرستاری در بیمارستان های منتخب و بزرگ هیچ تفاوتی با مدل آموزش آکادمیک دانشگاهی ندارد و اساسا زیر نظر دانشکده پرستاری و دانشگاه علوم پزشکی انجام می شود و اینکه برخی افراد می گویند آموزش پرستاری در بیمارستان ها از حالت آکادمیک خارج می شود، به هیچوجه صحت ندارد و هیچ تغییری نه در مدل آموزشی و نه برنامه آموزشی وجود ندارد.
اکبری گفت: آموزش آکادمیک پرستاری در حدود 12بیمارستان بزرگ کشور مانند بیمارستان امام خمینی(ره)، شریعتی، طالقانی و بیمارستان نمازی شیراز از امسال شروع شده است و حدود 500 نفر ظرفیت جدید پذیرش در رشته پرستاری از این طریق در کشور به وجود آمده است.
وی تاکید کرد: دانشجویان پرستاری در بیمارستان های آموزشی بزرگ از فضای بیمارستانی برای آموزش کارورزی و کارآموزی در کنار آموزش های تئوریک کلاسی برخوردار می شوند.
خبرنگار: افشین شاعری** ناشر: مریم برزآبادی
اجتمام (4)*3063 ** 1418انتهای پیام /*